NH$_{3}$ ở tế bào ống thận tạo ra từ:

NH$_{3}$ ở tế bào ống thận tạo ra từ:

A. Ure

B. Muối amon

C. Glutamin

D. Protein

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:39 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: NH$_{3}$ ở tế bào ống thận tạo ra từ:

Bạn đang xem: NH$_{3}$ ở tế bào ống thận tạo ra từ: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP