Nhận định đúng khi nói về đặc điểm của lipid:

Nhận định đúng khi nói về đặc điểm của lipid:

A. Rất đa dạng về mặt cấu tạo 

B. Tạo phức hợp với glucid hay với protein 

C. Phần lớn lipid có chứa acid béo dưới dạng liên kết ester vói alcol 

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:21 chiều

Đánh giá chủ đề này