Nhận định nào sai khi nói về tinh bột:

Nhận định nào sai khi nói về tinh bột:

A. Không tan trong nước 

B. Cho màu đỏ nâu với iod 

C. Cấu tạo bởi 2 loại phân tử là amylose và amylopectin 

D. Sản phẩm cuối cùng của thủy phân tinh bột là maltose

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:58 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Nhận định nào sai khi nói về tinh bột:

Bạn đang xem: Nhận định nào sai khi nói về tinh bột: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP