Nhân tố nào không ảnh hưởng đến chi ngân sách nhà nước:

Nhân tố nào không ảnh hưởng đến chi ngân sách nhà nước:

A. Chế độ xã hội

B. Khả năng tích luỹ nền kinh tế

C. Khả năng xuất khẩu nguồn tài nguyên thiên nhiên (dầu mỏ và khoáng sản)

D. Sự phát triển của lực lượng sản xuất

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:41 chiều

Đánh giá chủ đề này