Nhận xét nào sau đây là sai về chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 ?

Nhận xét nào sau đây là sai về chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 ?

A. Đây là chiến dịch tiến công lớn đầu tiên và lớn nhất của quân đội ta.

B. Đây là chiến dịch diễn ra trong hoàn cảnh hai bên có sự chuẩn bị chu đáo.

C. Chiến dịch đã huy động đến mức cao nhất về lực lượng hai phía.

D. Có tác dụng quyết định đến thắng lợi trên các mặt trận khác.

Hướng dẫn

– Đáp án A đúng vì chiến dịch tiến công lớn đầu tiên của ta chiến dịch Biên giới.
– Đáp án B loại vì cả 2 bên có sự chuẩn bị chu đáo.
– Đáp án C loại vì cả 2 bên huy động lực lượng lớn vào chiến dịch này.
– Đáp án D loại vì chiến dịch Điện Biên Phủ có tác động quyết định đến mặt trận ngoại giao.
Đáp án cần chọn là: A

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site