Nhịp nhanh thất thường gặp trong các trường hợp ngộ độc sau ngoại trừ một:

Nhịp nhanh thất thường gặp trong các trường hợp ngộ độc sau ngoại trừ một:

A. Amphetamine

B. Chẹn bêta

C. Digital

D. Theophylline

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:58 chiều

Đánh giá chủ đề này