Nhịp thở bình thường là:

Nhịp thở bình thường là:

A. 12-15 lần/phút

B. 15-20 lần/phút

C. 20-25 lần/phút

D. 25-30 lần/phút

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:37 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Nhịp thở bình thường là:

Bạn đang xem: Nhịp thở bình thường là: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP