NHTW có vai trò gì đối với thị trường ngoại tệ?

NHTW có vai trò gì đối với thị trường ngoại tệ?

A. Quy định điều kiện, phương thức, các loại hình nghiệp vụ giao dịch ngoại tệ trên thị trường ngoại tệ

B. Quy định tỷ giá mua hoặc bán

C. NHTW tổ chức điều hành thị trường ngoại tệ liên ngân hàng tập trung

D. C, Quy định điều kiện, phương thức, các loại hình nghiệp vụ giao dịch ngoại tệ trên thị trường ngoại tệ

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:35 chiều

Đánh giá chủ đề này