Những chất nào dưới đây là polymer của α-D-Glucose:

Những chất nào dưới đây là polymer của α-D-Glucose:

A. Pectin 

B. Tinh bột 

C. Amylopectin

D. Cellulose

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:21 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site