Những chính sách của triều đình nhà Nguyễn vào giữa thế kỷ XIX đã

Những chính sách của triều đình nhà Nguyễn vào giữa thế kỷ XIX đã

A. Làm cho sức mạnh phòng thủ của đất nước bị suy giảm.

B. Trở thành nguyên nhân sâu xa để Việt Nam bị xâm lược.

C. Làm cho Việt Nam bị lệ thuộc vào các nước phương Tây.

D. Đặt Việt Nam vào thế đối đầu với tất cả các nước tư bản.

Hướng dẫn

Phương pháp: nhận định, đánh giá.
Cách giải:Triều đình nhà Nguyễn thái độ tỏ ra bạc nhược trước những tình hình trong và ngoài nước , đường lối đối ngoại không phù hợp và hội nhập., gây mâu thuẫn trong lòng dân
=> chọn đáp án A

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site