Những đặc điểm nào thuộc về thị trường thứ cấp:

Những đặc điểm nào thuộc về thị trường thứ cấp:

A. Là thị trường huy động vốn cho các nhà phát hành

B. Được tổ chức hoạt động dưới hình thức tập trung hoặc phi tập trung 

C. Cả a và b

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:51 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site