Những hoàng hoá nào phải đóng thuế xuất, nhập khẩu?

Những hoàng hoá nào phải đóng thuế xuất, nhập khẩu?

A. Hàng hoá có giấy phép xuất, nhập khẩu qua biên giới, cửa khẩu Việt Nam. Hàng hoá tự thị trường trong nước đưa vào khu chế xuất, từ khu chế xuất đưa ra thị trường trong nước

B. Hàng hoá có giấy phép xuất, nhập khẩu. Hàng hoá quá cảnh. Hàng hoá từ thị trường trong nước đưa vào khu chế xuất

C. Hàng hoá có giấy phép xuất, nhập khẩu. Hàng hoá quá cảnh, từ nước này đến nước khác mượn qua đường Việt Nam, hàng hoá trong khu chế xuất chuyển ra

D. Hàng hoá có giấy phép xuất, nhập khẩu, hàng hoá quá cảnh, từ nước này đến nước khác qua đường Việt Nam

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:39 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site