Những sắc tố chính trong nước tiểu bình thường:

Những sắc tố chính trong nước tiểu bình thường:

A. Urocrom, Cetonic, Urobilin

B. Urocrom, sản phẩm có Nitơ, Urobilin, dẫn xuất của indoxyl

C. Urocrom, sản phẩm có Nitơ, Bilirubin, dẫn xuất indoxyl

D. Urocrom, sản phẩm có Nitơ, Urobilinogen, dẫn xuất indoxyl

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:39 chiều

Đánh giá chủ đề này