Những tổ chức, cá nhân được quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam là:

Những tổ chức, cá nhân được quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam là:

A. Cơ quan nhà nước sử dụng tài sản của nhà nước để thành lập doanh nghiệp thu lợi cho cơ quan mình

B. Người được cử doanh nghiệp khác. làm đại diện theo uỷ quyền để quản lý vốn góp của nhà nước trong các

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai 

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:58 chiều

Đánh giá chủ đề này