Những trường hợp nào được miễn thuế xuất, nhập khẩu?

Những trường hợp nào được miễn thuế xuất, nhập khẩu?

A. Hàng phục vụ an ninh, quốc phòng trong nước chưa sản xuất được, hàng là quà biếu, quà tặng của nước ngoài cho Việt Nam và của Việt Nam cho nước ngoài

B. Hàng nhập chuyên dùng phục vụ an ninh, quốc phòng, nghiên cứu khoa học, đào tạo giáo dục, hàng nhập cho các dự án đầu tư mà trong nước chưa sản xuất được, quà biếu, quà tặng theo quy định của pháp luật

C. Hàng chuyên dùng phục vụ an ninh, quốc phòng, nghiên cứu khoa học, hàng chuyên dùng cho các dự án đầu tư, quà tặng, quà biếu nước ngoài vào Việt Nam, của Việt Nam ra nước ngoài

D. Hàng, thiết bị, máy móc chuyên dùng cho an ninh, quốc phòng, cho các dự án đầu tư và các loại quà tặng, quà biếu của Việt Nam ra nước ngoài, ở nước ngoài nhập vào Việt Nam

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:40 chiều

Đánh giá chủ đề này

Please disable your adblocker or whitelist this site!