Những xuất bản phẩm có nội dung như thế nào thì bị pháp luật nghiêm cấm việc xuất bản, in, phát hành?

Những xuất bản phẩm có nội dung như thế nào thì bị pháp luật nghiêm cấm việc xuất bản, in, phát hành?

A. Xuất bản phẩm có nội dung tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác do pháp luật quy định

B. Tác phẩm có giá trị nhưng thời điểm xuất bản chưa thích hợp

C. Bản thảo và tác phẩm, tài liệu phục vụ nhiệm vụ chính trị, an ninh, quốc phòng, thông tin đối ngoại

D. Bản thảo và tác phẩm, tài liệu phục vụ đồng bào vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới, hải đảo, thiếu niên, nhi đồng, người khiếm thị và các nhiệm vụ trọng yếu khác

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:21 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site