NLĐ được hưởng trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu nếu đáp ứng điều kiện nào?

NLĐ được hưởng trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu nếu đáp ứng điều kiện nào?

A. Có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng lương hưu 65%

B. Có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng lương hưu 70%

C. Có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng lương hưu 75%

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Theo Khoản 1 Điều 58 Luật BHXH 2014 thì Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% thì khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần.

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:20 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site