Nội dung bước 1 của quản lý văn bản đi?

Nội dung bước 1 của quản lý văn bản đi?

A. Kiểm tra thể thức, hình thức và kỉ luật trình bày ghi số và ngày, tháng của văn bản. 

B. Đóng dấu cơ quan và dấu mức độ khẩn, mật. 

C. Đăng kí văn bản đi. 

D. Làm thủ tục chuyển phát và theo dõi việc chuyển phát văn bản đi. 

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:35 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Nội dung bước 1 của quản lý văn bản đi?

Bạn đang xem: Nội dung bước 1 của quản lý văn bản đi? trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP