Nội dung của công tác điều tra xử lý dịch là:

Nội dung của công tác điều tra xử lý dịch là:

A. Xác định sự tồn tại và mức độ của vụ dịch, xác định nguyên nhân của vụ dịch, phương thức lan truyền và đề xuất biện pháp kiểm sóat

B. Xác định sự tồn tại và mức độ của vụ dịch 

C. Xác định các trường hợp nhi ngờ, có khả năng và trường hợp chắc chắn

D. Xác định tổng số người bị nhiễm

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 6:19 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site