Nội dung nào dưới đây thể hiện sự khác nhau cơ bản giữa chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” và chiến lược “Chiến tranh cục bộ”?

Nội dung nào dưới đây thể hiện sự khác nhau cơ bản giữa chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” và chiến lược “Chiến tranh cục bộ”?

A. lực lượng quân đội để tiến hành các chiến lược chiến tranh.

B. bản chất của loại hình chiến tranh xâm lươc thực dân mới.

C. quy mô tiến hành chiến tranh, biện pháp và mục tiêu.

D. chiến thuật chủ yếu, cố vấn và vũ khí.

Hướng dẫn

– Đáp án A đúng vì chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” và chiến lược “Chiến tranh cục bộ” có sự khác biệt về lực lượng quân đội tiến hành chiến lược chiến tranh. Trong đó, trong chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” được tiến hành bằng lực lượng quân đội Sài Gòn còn trong chiến lược “Chiến tranh cục bộ” sử dụng quân đội Mĩ, quân một số nước đồng minh của Mĩ và quân đội Sài Gòn.
– Đáp án B loại vì đây là điểm giống nhau về bản chất giữa hai chiến lược chiến tranh.
– Đáp án C loại vì ở cả 2 chiến lược chiến tranh, miền Nam là đều là chiến trường chủ yếu, mở rộng ra miền Bắc chỉ là sự leo thang chiến tranh, biện pháp và mục tiêu chiến tranh cơ bản đều giống nhau.
– Đáp án D loại vì cả 2 chiến lược đều sử dụng chiến thuật “trực thăng vận” và “thiết xa vận”, có sự chỉ huy của cố vấn Mĩ và sử dụng vũ khí, phương tiện chiến tranh của Mĩ.
Đáp án cần chọn là: A

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site