Nội dung nào phản ánh đúng điểm tương đồng giữa hệ thống Vécxai – Washington với trật tự hai cực Ianta?

Nội dung nào phản ánh đúng điểm tương đồng giữa hệ thống Vécxai – Washington với trật tự hai cực Ianta?

A. Đều do các nước đế quốc thiết lập nên để phục vụ lợi ích các nước đó.

B. Đều thành lập các tổ chức quốc tế để giám sát và duy trì trật tự thế giới.

C. Đều chia thế giới ra làm hai phe tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa.

D. Đều là hệ quả của cuộc chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945)

Hướng dẫn

Hệ thống Vécxai – Washington với trật tự hai cực Ianta có những điểm tương đồng sau:
– Đều là kết quả của những cuộc chiến tranh đẫm máu trong lịch sử nhân loại.
– Đều do các cường quốc thắng trận thiết lập để phục vụ những lợi ích cao nhất của họ.
– Đề có các tổ chức quốc tế được thành lập để giám sát và duy trì trật tự thế giới (Hội Quốc Liên và Liên Hợp Quốc).
Đáp án cần chọn là: B

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site