Nội dung nào sau đây không phải chính sách cai trị của nhà Minh đối với nước ta?

Nội dung nào sau đây không phải chính sách cai trị của nhà Minh đối với nước ta?

A. Thi hành chính sách đồng hóa tàn bạo.

B. Đặt ra những thứ thuế vô lý để bóc lột nhân dân ta.

C. Thiết lập một chính quyền tay sai bản xứ

D. Xóa bỏ quốc hiệu của ta, đổi thành quận Giao Chỉ.

Hướng dẫn

– Chính trị: Xóa bỏ quốc hiệu Đại Ngu, đổi thành quận Giao Chỉ; sáp nhập nước ta vào lãnh thổ Trung Quốc.
– Kinh tế: vơ vét sản vật quý hiếm; đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lí.
– Văn hóa: bắt nhân dân ta phải bỏ phong tục tập quán của mình; thiêu hủy phần lớn sách quý của nước ta và mang về Trung Quốc nhiều sách có giá trị.
⇒ Loại trừ đáp án: C
Đáp án cần chọn là: C

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site