Nội dung nào sau đây không phải là mục đích của Việt nam khi mở chiến dịch Biên giới Thu- Đông 1950

Nội dung nào sau đây không phải là mục đích của Việt nam khi mở chiến dịch Biên giới Thu- Đông 1950

A. Phát huy thế chủ động chiến lược trên chiến trường chính

B. Mở rộng và củng cố căn cứ địa Việt Bắc

C. Tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch

D. Khai thông đường sang Trung Quốc và các nước trên thế giới

Hướng dẫn

Phương pháp: nhận định, đánh giá.
Cách giải: B,C,D, – đều là mục đích của ta khi mở chiến dịch biên giới thu đông năm 1950 => chọn đáp án A

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site