Nội dung nào sau đây không phải là mục tiêu trong chiến lược “Cam kết và mở rộng” của Mĩ?

Nội dung nào sau đây không phải là mục tiêu trong chiến lược “Cam kết và mở rộng” của Mĩ?

A. Sử dụng khẩu hiệu “thúc đẩy dân chủ”.

B. Khống chế, chi phối các nước tư bản đồng minh.

C. Bảo đảm an ninh của Mĩ với lực lượng quân sự mạnh.

D. Phát triển tính năng động và sức mạnh của nền kinh tế Mĩ.

Hướng dẫn

Phương pháp: sgk 12 trang 45
Cách giải:phương án A, C, D là mục tiêu trong chiến lược “Cam kết và mở rộng”
-> Chọn B

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site