Nội dung nào sau đây không phải ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý?

Nội dung nào sau đây không phải ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý?

A. Đóng góp vào kho tàng nghệ thuật quân sự Việt Nam

B. Bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc

C. Thể hiện tinh thần yêu nước của nhân dân ta

D. Đưa Đại Việt trở thành quốc gia hùng mạnh nhất khu vực Đông Nam Á

Hướng dẫn

Cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý đã:
– Đập tan tham vọng xâm lược Đại Việt của nhà Tống, bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc.
– Thể hiện tinh thần yêu nước của nhân dân.
– Đóng góp vào kho tàng nghệ thuật quân sự Việt Nam những nghệ thuật độc đáo như tiên phát chế nhân, công tâm
⇒ Loại trừ đáp án: D
Đáp án cần chọn là: D

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site