Nội dung nào thể hiện quyền tự do báo chí của công dân?

Nội dung nào thể hiện quyền tự do báo chí của công dân?

A. Sáng tạo tác phẩm báo chí

B. Cung cấp thông tin cho báo chí

C. Phản hồi thông tin trên báo chí

D. Tất cả các nội dung trên

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:21 chiều

Đánh giá chủ đề này