Nội quy lao động phải lập thành văn bản và phải niêm yết tại đơn vị sử dụng lao động

Nội quy lao động phải lập thành văn bản và phải niêm yết tại đơn vị sử dụng lao động

A. Đúng

B. Sai

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Đối với người sử dụng lao động sử dụng dưới 10 lao động thì không bắt buộc phải có nội quy lao động được lập thành văn bản và niêm yết tại đơn vị sử dụng lao động theo quy định tại Khoản 1 Điều 119 Bộ luật lao động 2012 được hướng dẫn bởi Điều 27 Nghị định 05/2015/NĐ-CP

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:58 chiều

Đánh giá chủ đề này