Nòng cốt của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là tổ chứ

Nòng cốt của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là tổ chứ

A. Cộng sản đoàn

B. Hội Phục Việt

C. Đảng Lập hiến

D. Đảng Thanh niên

Hướng dẫn

Phương pháp: nhận biết, phân tích
Cách giải: đáp án A, B, D là ý nghĩa của cách mạng tháng 8.
=> chọn đáp án C

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site