Nộp phí bảo vệ môi trường áp dụng đối với đối tượng nào?

Nộp phí bảo vệ môi trường áp dụng đối với đối tượng nào?

A. Tất cả tổ chức có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

B. Tổ chức, cá nhân xả thải ra môi trường hoặc làm phát sinh tác động xấu đối với môi trường

C. Tất cả tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 

D. Câu a, b, c đều đúng

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:39 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site