NSNN là công cụ:  

NSNN là công cụ:

 

A. Phân bổ gián tiếp nguồn tài chính quốc gia

B. Phân bổ trực tiếp nguồn tài chính quốc gia

C. Cả a và b

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:38 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: NSNN là công cụ:  

Bạn đang xem: NSNN là công cụ:   trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP