Nucleoprotein thuộc loại:

Nucleoprotein thuộc loại:

A. Protein đơn giản 

B. Protein thuần 

C. Protein phức tạp 

D. Holoprotein

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:38 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Nucleoprotein thuộc loại:

Bạn đang xem: Nucleoprotein thuộc loại: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP