Ở người trưởng thành, Globin của HbA gồm 4 chuỗi polypeptid có cấu trúc:

Ở người trưởng thành, Globin của HbA gồm 4 chuỗi polypeptid có cấu trúc:

A. Bậc 1 

B. Bậc 2

C. Bậc 3

D. Bậc 4

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:40 chiều

Đánh giá chủ đề này

Please disable your adblocker or whitelist this site!