Ở người trưởng thành, Globin của HbA gồm hai chuỗi β, mỗi chuỗi gồm có:

Ở người trưởng thành, Globin của HbA gồm hai chuỗi β, mỗi chuỗi gồm có:

A. 141 acid amin 

B. 146 acid amin 

C. 153 acid amin 

D. 170 acid amin

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:40 chiều

Đánh giá chủ đề này