Ở người trưởng thành, Globin của HbA gồm:

Ở người trưởng thành, Globin của HbA gồm:

A. 3 chuỗi polypeptid

B. 4 chuỗi polypeptid

C. 5 chuỗi polypeptid

D. 6 chuỗi polypeptid

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:40 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Ở người trưởng thành, Globin của HbA gồm:

Bạn đang xem: Ở người trưởng thành, Globin của HbA gồm: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP