Ở người trưởng thành, lượng máu qua thận là:

Ở người trưởng thành, lượng máu qua thận là:

A. 200 ml/phút

B. 500 ml/phút

C. 800 ml/phút

D. 1200 ml/phút

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:37 chiều

Đánh giá chủ đề này