Ở nồng độ cao aldosteron gây:

Ở nồng độ cao aldosteron gây:

A. Phù, giảm kali huyết, nhiễm kiềm

B. Phù, tăng kali huyết, nhiễm kiềm

C. Phù, giảm natri huyết, nhiễm toan

D. Phù, tăng kali huyết, nhiễm toan

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:40 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Ở nồng độ cao aldosteron gây:

Bạn đang xem: Ở nồng độ cao aldosteron gây: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP