Ở nước ta, các cơ quan có chức năng xét xử là?

Ở nước ta, các cơ quan có chức năng xét xử là?

A. Toà án nhân dân tối cao và các Toà án khác

B. Toà án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân

C. Bộ tư pháp và Toà án nhân dân

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:21 chiều

Đánh giá chủ đề này