Ở nước ta, Chủ tịch nước do ai bầu ra?

Ở nước ta, Chủ tịch nước do ai bầu ra?

A. Quốc hội

B. Nhân dân

C. Chính phủ

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:21 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Ở nước ta, Chủ tịch nước do ai bầu ra?

Bạn đang xem: Ở nước ta, Chủ tịch nước do ai bầu ra? trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP

Please disable your adblocker or whitelist this site!