Ở nước ta hiện nay, pháp luật bảo hộ cho mọi người quyền?

Ở nước ta hiện nay, pháp luật bảo hộ cho mọi người quyền?

A. Quyền sở hữu tư nhân

B. Quyền thừa kế

C. Cả hai phương án trên

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:21 chiều

Đánh giá chủ đề này