Ở nước ta, quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế bởi?

Ở nước ta, quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế bởi?

A. Quy định của pháp luật

B. Quy định của Hiến pháp

C. Quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khoẻ của cộng đồng

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:21 chiều

Đánh giá chủ đề này

Please disable your adblocker or whitelist this site!