Ở VN, theo ước tính tỷ lệ mắc bệnh bướu giáp vào khoảng:

Ở VN, theo ước tính tỷ lệ mắc bệnh bướu giáp vào khoảng:

A. 1 triệu người

B. 2 triệu người

C. 3 triệu người

D. 4 triệu người

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:24 chiều

Đánh giá chủ đề này