Oxy hóa galactose bằng tác nhân oxy hóa mạnh thu được:

Oxy hóa galactose bằng tác nhân oxy hóa mạnh thu được:

A. Galactonic 

B. Galacturonic 

C. Acid mucic 

D. Tất cả đều sai 

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:21 chiều

Đánh giá chủ đề này