pH nước tiểu bình thường:

pH nước tiểu bình thường:

A. Hơi acid, khoảng 5 – 6

B. Có tính kiềm mạnh

C. Không phụ thuộc chế độ ăn

D. Không phụ thuộc vào tình trạng bệnh lý

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:35 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: pH nước tiểu bình thường:

Bạn đang xem: pH nước tiểu bình thường: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP