Phân biệt khó thở trong nhóm bệnh phổi tắc nghẽn và bệnh phổi hạn chế:

Phân biệt khó thở trong nhóm bệnh phổi tắc nghẽn và bệnh phổi hạn chế:

A. Bệnh phổi hạn chế gây khó thở cả hai thì hít vào và thở ra

B. Bệnh phổi tắc nghẽn gây khó thở chủ yếu thì thở ra

C. Nhịp thở Kussmall là đặc trưng cho bệnh phổi tắc nghẽn

D. A và B đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:36 chiều

Đánh giá chủ đề này