Phân loại hệ thống theo quan hệ môi trường có những loại nào?

Phân loại hệ thống theo quan hệ môi trường có những loại nào?

A. Hệ đóng và hệ mở.

B. Hệ đơn giản và hệ phức tạp.

C. Hệ đóng và hệ tự nhiện và hệ mở.

D. Hệ thống tự nhiên và hệ thống nhân tạo.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:35 chiều

Đánh giá chủ đề này