Phân loại thuốc điều trị cao huyết áp có thể dựa vào:

Phân loại thuốc điều trị cao huyết áp có thể dựa vào:

A. Nhóm gốc hóa học

B. Cơ chế tác dụng

C. Cơ chế giảm Natri

D. Cơ chế giảm thể tích dịch lưu hành

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:25 chiều

Đánh giá chủ đề này