Phần màng của vách nhĩ thất ngăn cách

Phần màng của vách nhĩ thất ngăn cách

A. Tâm nhĩ trái với tâm nhĩ phải

B. Tâm thất phải với tâm thất trái

C. Tâm nhĩ phải với tâm thất trái

D. Tâm nhĩ trái với tâm thất phải

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:25 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Phần màng của vách nhĩ thất ngăn cách

Bạn đang xem: Phần màng của vách nhĩ thất ngăn cách trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP