Phần thắt ở dưới các mấu độngcủa xương cánh tay gọi là:

Phần thắt ở dưới các mấu độngcủa xương cánh tay gọi là:

A. Cổ giải phẫu

B. Cổ giải phẫu

C. Thân xương cánh tay

D. Vòng thắt

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:38 chiều

Đánh giá chủ đề này