Phân tử 2,3-DPG được tạo ra trong:

Phân tử 2,3-DPG được tạo ra trong:

A. Sự thăng hoa của hemoglobin 

B. Sự kết tinh của tinh thể muối  

C. Sự thoái hóa của glucose 

D. Sự chuyển hóa của tế bào

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:35 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Phân tử 2,3-DPG được tạo ra trong:

Bạn đang xem: Phân tử 2,3-DPG được tạo ra trong: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP