Phân tử Hb có cấu tạo:

Phân tử Hb có cấu tạo:

A. Bậc 1 

B. Bậc 2 

C. Bậc 3 

D. Bậc 4

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:34 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Phân tử Hb có cấu tạo:

Bạn đang xem: Phân tử Hb có cấu tạo: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP